Menu

Kontingentopkrævning 2019

image
Bo Løth Nielsen
14. december 2018 kl. 10:13
Fremover til dit kontingent blive trukket på dit betalingskort

Solrød overgår i 2019 til nyt medlemssystem. Det betyder, at den kommende, halvårlige kontingentbetaling i januar måned bliver opkrævet via DBU’s system.  

DBU’s medlems- og kontingentsystem, KlubOffice, er i stand til at håndtere kontingentbetalinger automatisk. Du skal derfor fremover – som medlem af Solrød FC -  betale kontingent via dit betalingskort, lige som du kender det fra andre typer medlemskaber.

Det nye, automatiske kontingentsystem medfører en betydelig besparelse på administration. En administration, der har hvilet på ganske få, frivillige skuldre.

Vi skal bede dig om at opdatere dine personlige oplysninger på din DBU-profil senest 31. december.

Nedenfor finder du spørgsmål og svar vedrørende overgangen til det nye system. Skulle der være yderligere spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig til Francesca Mari på solrodfcfrancesca@gmail.com

Spørgsmål og svar

Hvem kan se mine oplysninger?

Dine kortoplysninger er krypteret og er således ikke tilgængelige for hverken Solrød FC eller DBU.

Hvornår bliver kontingent trukket på mit kort?

Kontingent bliver som altid opkrævet halvårligt - 1. januar og 1. juli. Du bliver selvfølgelig notificeret på e-mail inden der bliver opkrævet kontingent.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke ønsker at forlænge mit medlemskab?

Udmeldelse skal ske SKRIFTLIGT og sendes til solrodfcfrancesca@gmail.com Vi vil også meget gerne have en begrundelse for udmeldelsen, men dette er ikke et krav.

Hvad hvis jeg skifter kort?

Du kan på din DBU-profil under Mine Oplysninger / Mine Abonnementer selv vælge hvilket kort kontingentet skal trækkes på.