Menu

De 10 forældrebud

  1. Mød op til træning og kamp – dit barn ønsker det!
  2. Giv opmuntring til ALLE spillere under kampen – ikke bare til din datter eller søn!
  3. Giv opmuntring i både med- og modgang – giv ikke uberettiget kritik, men positiv og vejledende kritik!
  4. Respekter trænernes brug af spillere – forsøg ikke at påvirke dem under kampen!
  5. Se på dommeren som en vejleder – kritiser ikke hans/hendes afgørelse!
  6. Giv opfordringer til dit barn – pres ikke!
  7. Spørg om kampen var spændende og sjov – ikke kun om resultatet!
  8. Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr – overdriv ikke!
  9. Vis respekt for arbejdet i klubben – bak op om initiativer til forældremøder, hvor I kan afklare ambitioner og holdninger. Du behøver ikke andre forudsætninger for at tage del i klubbens liv, end lyst og engagement!
  10. Tænk på, at dit barn spiller fodbold – ikke dig!

 

VELKOMMEN SOLRØD FC