Menu

Pædofilipolitik

Solrød Fodbold Club Politik for bekæmpelse af Pædofili

Vi modarbejder aktivt pædofili Vi følger Dansk Boldspil Unions opfordring til at prioritere børns sikkerhed mod pædofili i fodboldmiljøet højt, og arbejder derfor aktiv med at forebygge mod og afsløre forsøg på pædofili.

Klubben har derfor besluttet fra 1. oktober 2003 at benytte den kontrolmulighed, en bekendtgørelse fra 2001 om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (DCK) §36 giver mulighed for, når klubben ansætter nye trænere, som ikke i forvejen er kendt af klubben.

Herudover vil vi med regelmæssige intervaller tjekke, hvorvidt klubbens trænere og holdledere er dømt for pædofili i form af blufærdighedskrænkelse eller deciderede seksuelle overgreb mod børn under 15 år. SFC skal være en TRYG klub for alle, at have tilknytning til, at spille fodbold i og at have træner- og ledergerning i, både for vores spillere og deres forældre – men også for de over 100 trænere og ledere, som bruger en stor del af deres fritid på at give de unde sunde oplevelser i hverdagen.

Til sunde oplevelser hører også at lære spillerne, at gå i bad efter kamp eller træning. Eller at de små spillere får hjælp ved toiletbesøg m.v. Derfor vil der altid være to voksne i forbindelse med omklædning, bad og toiletbesøg m.v.

Forebyggelse er som bekendt altid bedre end helbredelse, og vi opfordrer derfor samtidig til, at emnet kan drøftes i en aktuel, tæt og åben dialog mellem forældre, trænere og ledere, der dog skal forstå, at mennesker kan have forskellige grænser for graden af fysisk kontakt mellem voksne og børn. Politiet og de sociale myndigheder har stor erfaring på området. Det anbefales, at sager videregives til myndighederne, såfremt forældre eller andre trænere eller ledere ikke selv mener at have erfaring eller kompetence til at håndtere en given situation eller, at sagen vurderes at være grænseoverskridende, og der dermed er tale om pædofili.

Klubben er forpligtet til at efterleve fortrolighedskravene til de oplysninger, der videregives fra registret. Vi har etableret en administrativ procedure for kontrollen.

Dine kontaktpersoner i klubbens aktive indsats mod pædofili i fodboldmiljøet er: Formanden på telefon: 5614 0229 eller mail solrodfc@sport.dk