Menu

Solrød FC - Håndtering af Corona

image Corona Håndtering
30. september 2020 kl. 09:40

Kære alle

Corona smitten spreder sig jo meget hurtigt i vores nærområde og vi har haft problemet inde på livet her i klubben de sidste måneder, da mange medlemmer også har deres gang i bl.a. Købehavn. Vi forventer dog flere sager, som der skal tages stilling til nu, hvor smitteudbrud har ramt diverse uddannelsesinstitutioner tættere på.

Vi har den sidste måned håndteret ca.15 situationer, hvor der kunne være risiko for smitte mellem spillere og trænere etc. i klubben. Stort set hver situation var forskellig, og der blev taget forskellige forholdsregler i større eller mindre grad.

De mange tests af spillere og trænere viser os, at man umiddelbart ikke spreder smitte under træning. Vi kan konstatere, at medspillere ikke er blevet smittet, selvom man har trænet sammen med en, der senere er blevet testet positiv. Det kan selvfølgelig være et tilfælde, men vi er en udendørssport, kontakttidsrummet er begrænset, og der trænes i mindre relativt faste grupper. Vi kan derfor ikke sammenlignes med andre sportsgrene -specielt ikke dem som foregår indendørs.

De fleste trænere har kontaktet mig før de har truffet forholdsregler, og det synes jeg I skal blive ved med, da det er svært at stille faste retningslinjer, men følgende ligger stadig fast:

  1. Hvis man føler sig utilpas skal man ikke komme til træning og bør lade sig teste.
  2. Hvis man i den nære familie eller i samme skoleklasse etc. har haft nær kontakt med en smittet, må man heller ikke komme til træning, før man har den første negative test. Anden test skal også tages, men man må godt komme til fodbold inden dette resultat foreligger. Træneren skal altid underrettes om forløbet.
  3. Hvis man bliver testet positiv, skal man holde sig væk fra klubben og underrette sin træner om dette – som regel vil resten af holdet skulle testes, hvis den pågældende har været til træning eller tæt sammen med holdkammerater i anden sammenhæng.

Det er vores træneres beslutning og helst i samråd med mig om, hvad vi gør i de enkelte tilfælde.

Vi fastholder brug af håndsprit og rengøring af materialer før og efter brug  (midler findes i klubhus) samt vask af overtrækstrøjer.

Brug af omklædningsrum i Solrød Idrætscenter er stadig meget begrænset, da man ikke har kapacitet til alle kampe grundet begrænset antal personer pr. omklædningsrum.

Hvis I er tvivl om noget så kontakt mig endelig. I må meget gerne dele denne information.

Hilsen / Mikkel

Formand – Solrød FC