Menu

11 mands hold opdeling

Holdinddeling 11-mands i afdelinger med mere end ét hold

  • Trænerne inddeler holdene (1./2. hold trup) og evt. 3., 4. og 5. holds trup – denne inddeling sker minimum to gange halvårligt, hvor trænerteamet sætter sig sammen inden forårs- og efterårssæsonen for samlet at vurdere om der skal rykkes spillere fra det ene hold til det andet.
  • Cheftræneren i årgangen har det sidste ord Ved tvivl og uenighed skal sportschefen tages med på råd
  • En 1. og 2. holds bruttotrup bør ikke være på mere end 30 spillere
  • Holdene fyldes op nedefra ved mangel på spillere på det enkelte hold – d.v.s. 2. hold -> 1. hold, 3. hold –> 2. hold og så fremdeles
  • Er der spillere i overskud flyttes/udtages spilleren til 1. hold -> 2. hold, 2. hold -> 3. hold og så fremdeles
  • I det hele taget snakker/koordinere trænerteamet løbende omkring emner, der kan/bør rykke i halvårs ombrydningen
  • Afdelingslederen tager initiativ til, at de halvårlige koordineringsmøder afholdes
  • 1. og 2. hold bør træne samtidig og samme sted – og så fremdeles 3. og 4. hold
Luk